Λάμπος Πάσχος

Ο Λάμπρος Γ. Πάσχος γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1973. Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε με Άριστα τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Π.Μ.Σ. «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στην Περιφέρεια Αττικής, όπου ασχολείται, ιδίως, με διαγωνισμούς για την εκτέλεση δημοσίων έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, με τον προσυμβατικό έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, καθώς και με τη διαγωνιστική διαδικασία αγοράς, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων του δημοσίου.

Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε διαγωνισμούς χρηματοδοτούμενων έργων/υποέργων από τους άξονες 2 και 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ.

Επίσης ασκεί ενεργή ιδιωτική δικηγορία σε θέματα Δημοσίου και Εκλογικού Δικαίου,  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων  και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμμετείχε σε πολλές μελέτες και έρευνες με θεματικό αντικείμενο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με πιο πρόσφατες τις εξής: «Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Επιπτώσεις στο Πολιτικό Σύστημα», «Προτάσεις για την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της νέας Συνταγματικής Αναθεώρησης», και «Από την Νομαρχιακή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση». Ήταν επίσης μέλος: α) Της Ομάδας Διοίκησης Έργου για τον νόμο «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) Της Ομάδας Εργασίας για την Εποπτεία των ΟΤΑ στο Πρόγραμμα Καλλικράτης, γ) Της Ένωσης Προσώπων για την «Παροχή συμβουλευτικού έργου για την αναμόρφωση του Ελληνικού Διοικητικού Συστήματος» στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δ) Της Ομάδας Εργασίας για την «Αναμόρφωση του ν. 3852/2010».

Τέλος, συμμετείχε ενεργά, με σχετικές εισηγήσεις και διαλέξεις, σε πολλά σεμινάρια επιμόρφωσης των νέων αιρετών της Αυτοδιοίκησης,  που διοργανώθηκαν σε όλη την Ελλάδα από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

© 2022 Sotirelis Law Office . Create & Hosting by Goldensites.